[./over_ons.html]
[./over_ons.html]
[./nieuws.html]
[./service.html]
[./producten.html]
[./producten.html]
[./producten.html]
[./producten.html]
[./verhuur.html]
[./verkoop.html]
[./alle_producten.html]
[./fotoalbum.html]
[./service.html]
[./service.html]
[./service.html]
[./aanhangwagen.html]
[./aanhangwagen.html]
[./caravans.html]
[./lpk.html]
[./contact.html]
[./contact.html]
[./contact.html]
[./over_ons.html]
[mailto:info@planjernaarden.nl]
[./koelen_en_vriezen.html]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[./paardenwagens.html]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[mailto:info@planjerNaarden.nl]
[./alle_producten.html]
[./alle_producten.html]
[./fotoalbum.html]
[http://www.focwa.nl]
[http://www.focwa.nl]
[./fotoalbum.html]
[./fotoalbum.html]
[./aanhangwagens.html]
[./aanhangwagen.html]
[./caravans.html]
[./saris_aanhangwagens.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Terug naar begin.
Over Jac Planjer & Zn.
Email nu: Info@PlanjerNaarden.nl
Vorige
Volgende
Email nu: Info@PlanjerNaarden.nl
Ga naar...
Herenweg 115, 1244 PZ ANKEVEEN, Tel: 06-45375111
  
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf (FOCWA voorwaarden).
Naar het fotoalbum!
Laadkleppen Periodieke Keuring
Verplicht keuren en onderhouden


Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd.


Deskundige keuringen

Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kunt u bij ons terecht. Wij zijn aangesloten bij het LPK Keurmerk. Wanneer een laadklep het LPK Keurmerk draagt, betekent dit het volgende:
  • de laadklep wordt jaarlijks gekeurd
  • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal
  • opgeleide keurmeester
  • de laadklep voldoet aan alle eisen die zijn
  • opgenomen in de LPK checklist.
Regelmatige steekproeven door een onafhankelijke instantie garanderen de kwaliteit van het LPK Keurmerk.

Keuringbewijs: goed bewaren!

Als een laadklep de keuring heeft doorstaan, krijgt u de volgende keuringsbewijzen:
  • een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep
  • een checklist met alle keuringspunten
  • registratie van de keuring in het onderhoudsboekvan de laadklep.
Bij eventuele controle moet u de keuringsbewijzen kunnen tonen. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij.
Bewaar de keuringsbewijzen daarom zorgvuldig!

(bron www.lpk.nl)