Laadkleponderhoud en keuring

Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen.

JAARLIJKSE CONTROLE EN ONDERHOUD VERPLICHT

Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd.

DESKUNDIGE KEURING, ONDERHOUD EN REPARATIE

Planjer Carrosseriebouw kan de keuring, het onderhoud en de reparaties voor u uitvoeren.

EEN LAADKLEP MET HET LPK KEURMERK

- wordt jaarlijks gekeurd,
- wordt gekeurd door een speciaal opgeleide keurmeester,
- voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de LPK checklist.
Regelmatige steekproeven door een onafhankelijke instantie garanderen de kwaliteit van het LPK Keurmerk.

BEWIJS VAN KEURING

Als een laadklep de keuring met goed gevolg heeft doorstaan, krijgt u de volgende bewijzen:
- Een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep
- Een checklist met alle keuringspunten
- Registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep.